Praha Jeruzalém

Poté, co íránský prezident v úterý přednesl svou anti-sionistickou řeč před Národním shromážděním OSN v New Yorku, setkal se ve středu se skupinkou rabínů z hnutí Neturei Karta. Toto ultra-ortodoxní hnutí vzniklo v roce 1935. Staví se proti sionismu a vzniku státu Izrael. Tvrdí, že Židé do příchodu mesiáše nemohou mít svůj stát.

Při setkání darovali členové delegace íránskému prezidentovi stříbrný pohár za 700 USD na znamení přátelství. Podle účastníků proběhlo setkání ve vřelém a přátelském prostředí. Delegace poděkovala Ahmadínedžádovi za pozitivní zacházení s židovskou komunitou v Íránu. Prezident se podle ní prý nestaví proti Židům, ale proti sionistickému režimu. Na setkání se probíral i rozdíl mezi těmito dvěma pojmy.

Podle rabína Weisse, který se setkání účastnil, Ahmadínedžád nepopírá holokaust, ale spíše nesouhlasí se sionistickou invazí a obsazením Izraele a s utrpením, kterému čelí Palestinci. Weiss uvedl, že prezident nechce bombardovat Izrael, chce naopak mír.
Podle hnutí Neturei Karta je jedinou ochranou Židů Tóra, kterou však sionistická vláda v Izraeli popírá a bude za to potrestána.

25.09.2008 00:00 12