Praha Jeruzalém

Čtyři Palestinci z Hebronu byli představeni rabínům jako potomci Židů, kteří byli v minulosti nuceni konvertovat k islámu. Jejich rodiny mají prý stále ještě židovské artefakty, které byly předávány z generace na generace.

Výzkumník, který muže doprovázel, tvrdí, že mezi Palestinci může být dokonce až několik set tisíc Palestinců, kteří mají ve skutečnosti židovské předky. Do jaké míry je tato zpráva založená na pravdě ale zatím nebylo ověřeno.

V různých historických obdobích byly minority žijící ve Svaté zemi muslimy ke konverzi k islámu nuceny. V jiných dobách zase příslušníci minorit konvertovali dobrovolně, aby se vyhnuli restrikcím, které byly uvaleny na nemuslimy.

29.10.2008 00:00 10