Praha Jeruzalém

[IMG R 10107]Vrchní soud zamítl odvolání podané židovskou obcí v Hebronu, proti rozhodnutí vyklidit sporný dům v tomto městě.

Spory mají svůj počátek v březnu 2007, kdy se 20 židovských rodin nastěhovalo do domu v Hebronu. Rodiny tvrdily, že dům koupily od palestinského vlastníka. Palestinec prodej popírá a tvrdí, že byl jeho dům zabrán nelegálně. Kauza byla několikrát projednávána u soudu. Při projednávání na konci října předložili židovští obyvatelé domu jako důkaz nahrávku, v níž Palestinec v rozhovoru s přítelem připouští, že dům skutečně prodal obchodníkovi s realitami.

I přesto ale soudci izraelského nejvyššího soudu rozhodli o tom, že musí být dům do tří dnů vyklizen. Prozatímním správcem domu bude jmenován stát a zůstane jím až do okamžiku, kdy bude o vlastnictví rozhodnuto.

Pokud obyvatelé domu neodejdou z vlastní vůle, bude proti nim vydáno rozhodnutí na vystěhování.

Až do rozhodnutí soudu si žádná ze strane nesmí dům přivlastnit. Aby nedošlo k pokusu o obejití příkazu soudu, bude dům armádou zapečetěn.

16.11.2008 00:00 9