Praha Jeruzalém

[IMG R 10962]Křesťanská populace v Izraeli čítá 154 000 lidí, z nichž 80% jsou Arabové. Z celé izraelské populace pak tvoří 2,1%.

Většina arabské křesťanské populace žije na severu Izraele, v Jeruzalémě jich žije 10%. Městem s největší populací arabských křesťanů je Nazaret a čítá asi 20 000. Nearabská křesťanská populace je pak roztroušena po celém Izraeli.

Průměrná domácnost arabských křesťanů má 3,4 osoby, což je o něco více než je u průměrné židovské domácnosti (3,09), ale o dosti méně než u průměrné muslimské domácnosti (5,11). Za posledních 50 let se počet dětí v arabských křesťanských rodinách snížil  o více než 50% z 4,6 v roce 1960 na 2,1 v roce 2007.

Věkové rozložení arabské křesťanské populace je velmi podobné rozložení židovské populace. 9% tvoří osoby starší 65 let a 33% jsou osoby mladší 19 let. Oproti tomu u muslimské populace je osob mladších 19 let celých 52%.

Průměrný věk uzavření prvního sňatku je u arabských křesťanských mužů 28,9 let, u žen pak 23,7.

25.12.2008 00:00 13