Praha Jeruzalém

[IMG R 10616]Rok 2008 byl pro izraelský turistický průmysl úspěšný. Do Izraele přicestovalo 3 miliony návštěvníků, přičemž déle než 24 hodin jich zůstalo 2,5 milionu. Oproti roku 2007 tato čísla znamenají nárůst o 30 procent v počtu návštěvníků a o 19 procent v počtu turistů.

V hotelech je nyní zaměstnáno 32.000 osob a celkově v sektoru turismu a přidružených odvětvích asi 150.000 osob. Oproti předchozímu roku došlo k nárůstu zaměstnanosti o 7000 osob.

Turismus přispěl do izraelského rozpočtu částkou téměř 7,5 miliardy dolarů, z toho připadá na incoming 4 miliardy dolarů. Představitelé Izraelské hotelové asociace však požadují další vládní investice do propagace Izraele ve světě s cílem přitáhnout navzdory globální krizi ještě více turistů a dosáhnout tak ještě větších zisků i rozšířit sektor o nová pracovní místa.

Bez zásahu vlády očekává asociace pro příští rok pokles počtu turistů na 1,9 milionu a s tím i snížení počtu zaměstnanců v odvětví až o 20.000.

27.12.2008 00:00 5