Praha Jeruzalém

[IMG R 10936]Statistická zpráva pro rok 2007 zveřejněná Univerzitním centrem v Ariel udává, že populační růst Židů žijících v Hebronu je třikrát větší než průměrný populační růst v Izraeli.

Počet Židů žijících na Západním břehu na konci roku 2007 byl 270 000.

Data shromážděná týmem pod vedením profesora Dana Soena a Dr. Vereda Neman-Haviva ukazují, že je populace na Západním břehu mladší a proto je zde také větší fertilita, než je národní průměr. Porodnost u osadníků je 35 porodů na 1000 obyvatel, celonárodní průměr je 20 porodů na 1000 obyvatel.

Podle stejné zprávy se židovská populace za posledních 12 let více než zdvojnásobila, zatímco populace jako taková vzrostla za stejné období o 29%.

Poměr ultraortodoxních Židů na populaci na Západním břehu je významně vyšší než je národní průměr. 30,7% obyvatel Západního břehu jsou charedim, v celém Izraeli je tento poměr 7,5%.

Obyvatelé Západního břehu jsou oproti průměru také lehce úspěšnější u maturitních zkoušek. Nicméně míra kriminality je téměř vyšší a počet každoročně otevřených trestních záznamů je o 22% vyšší než je průměr.

Židovští obyvatelé Západního břehu jsou se svým živote spokojenější než průměrní občané Izraele. 92% říká, že je se svým životem extrémně nebo velmi spokojeno. V porovnání s tím je se svým životem extrémně nebo velmi spokojeno 83% obyvatel Izraele.

16.12.2008 00:00 4