Praha Jeruzalém

Při archeologických vykopávkách poblíž zdí Starého města jeruzalémského byl nalezen poklad 264 zlatých mincí starých třináct století. Mince nesou vyobrazení byzantského císaře Heraklia, který vládl v letech 610 až 641. Tyto mince byly podle archeologů raženy v Jeruzalémě před jeho dobytím Peršany v roce 614. Doposud jediný nález zlatých mincí z doby byzantské v Jeruzalémě obsahoval pouze pět mincí.

23.12.2008 00:00 13