Praha Jeruzalém

[IMG R 10424]Premiér organizace Hamás, Ismail Haníja, vystoupil v neděli v televizním vysílání s projevem, který pronesl ze svého úkrytu v Pásmu Gazy. Řekl při něm, že Hamásu bude spolupracovat s jakoukoliv iniciativou zaměřenou na ukončení izraelské operace, stažení nepřátel z Gazy a znovuotevření hraničních přechodů.

Haníja ale také dodal, že současně s jednáním o příměří budou Palestinci pokračovat v boji proti okupantům.

„Jsme si jisi, že nakonec dosáhneme vítězství a zničíme ofenzívu,“ řekl. „Lidé, kteří ztratili své milované nebo jejichž domy byly zničeny, prokazují nebývalou nezlomnost, populace nás neustále povzbuzuje i přes šílené a nevybíravé bombardování.“

Haníja zdůraznil, že „vítězství přijde k tomu, kdo věří a kdo dodržuje nařízení Alláha.“ Během svého projevu citoval hned několik veršů z Koránu a řekl, „věříme v Alláha a víme, že je na naší straně i přes vše, co se lidé snaží vám říkat, aby ovlivnili vaše mínění; Říkám, že vítězství je blízko.“

Vůdce Hamásu požehnal palestinským bojovníkům, když řekl, „objímám vás a líbám vše hlavy, ruce a zem po které chodíte. Jste ochránci  důstojnosti tohoto národa. Jste ti co vyrábějí vítězství. Po 17 dnech bojů mohu s jistotou říct, že Gaza a víra přetrvají,“ řekl. „Palestinci s pomocí Alláha triumfují.“

Svůj projev Haníja zakončil modlitbou: „Alláhu dopřej nám vítězství nad nevěřícími.“

13.01.2009 00:00 8