Praha Jeruzalém

Izraelský nejvyšší soud ve středu zvrátil rozhodnutí volební komise  o vyloučení dvou arabských politických stran z boje o přízeň voličů v nadcházejících parlamentních volbách. Jednalo se o strany Balad a Společnou arabskou kandidátku – Ta′al.

Obě strany byly rozhodnutím volebního výboru vyloučeny proto, že údajně podporují ozbrojený boj proti Izraeli  a také proto, že se jejich politický základ zaměřuje na podkopání existence Izraele jako židovského a demokratického státu.

Rozhodnutí tohoto znění se očekávalo a to zejména proto, že se již u nevyššího soudu podobné případy řešily.

22.01.2009 00:00 6