Praha Jeruzalém

Drúzové na severu Izraele podpořili ve velké míře strany Jisrael Bejtejnu a Šas. V Madždal Šams dalo svůj hlas Liebermanovi 50% voličů, v sousedním městě Masade se 53% voličů rozhodlo pro Šas, 38% pro Jisrael Bejtejnu, v Buqata získala Liebermanova strana 48%, Šas 21%.

Drúzové na Golanech nejsou výsledky překvapeni. Někteří tam prý hlasovali z protestu, jiní proto, že chtějí stranu se silným vůdcem. Za úspěchem strany Šas prý zase stojí její pro-rodinná  politika, Šas totiž podporuje rodiny z mnoha dětmi. Takové mají buď charedim, nebo nežidovští obyvatelé Izraele.

Kdo ale u Drúzů propadl je Kadima. Důvodem proč prý Drúzové nevolí velké strany je ten, že se velké strany nestarají o okrajové části Izraele a už vůbec prý ne o minority.

13.02.2009 00:00 1