Praha Jeruzalém

Učitel islámu ve Vídni byl suspendován kvůli tomu, že měl dát svým žákům antisemitské pamflety. Ministryně školství, Claudia Schmiedová, vyzvala vídeňský školský úřad, aby zabránil tomuto učiteli střední školy podněcovat studenty k tomu, aby nenakupovali v obchodech, které sám označil za „židovské“.
M
nistryně také vyzvala Oficiální muslimskou obec v Rakousku, aby odebrala tomuto učiteli licenci. Podle rakouského práva to totiž může udělat pouze tato muslimská obec. Prezident muslimské obce, Anas Schakfeh řekl, že byl učitel ve čtvrtek suspendován a probíhá vyšetřování jeho činnosti.

Identita učitele nebyla zveřejněna. Podle Schakfeha je mu okolo třiceti a učil na běžné vídeňské škole.
Austrian Times mezitím zveřejnily studii místního profesora sociologie náboženství. Profesor Mouhanad Khorchide došel k závěru, že jsou muslimští učitelé v Rakousku většinou proti-demokratičtí, někteří byli dokonce nazváni „fanatickými.“

Studie zahrnovala 210 muslimských učitelů. 21,9% z nich odmítá demokracii jako neslučitelnou s islámem. 22,6% má pak „fanatické postoje“. Studie také zjistila, že 8,5% muslimských učitelů považuje násilí za legitimní způsob šíření islámu, 44% považuje za důležité sdělit svým studentům, že jsou lepší než nemuslimové a 28,4% si myslí, že není možné být zároveň Evropan a muslim.

13.02.2009 00:00 9