Praha Jeruzalém

[IMG R 11041]Uznávaný egyptský šejch, Jusuf Al-Qaradhawi, se objevil v arabské televizi Al-Jazeera a opět z toho bylo další prohlášení proti Židům, kterými je tento šejch známý. V minulosti například tvrdil, že přísná islámská pravidla pro oblékání a cestování žen neplatí, pokud jde tato žena spáchat teroristický útok proti Izraelcům. Nyní prohlásil, že Alláh uvalil na Židy Hitlera, aby je potrestal.

Je to shodou okolností právě tento šejch, jehož názory a vysvětlení berou vážně i čeští muslimové a který je často citován i na internetové komunitě českých muslimek.


V celé historii Alláh poslal na Židy osoby, které je za jejich zkaženost měli potrestat. Zatím poslední trest byl proveden Hitlerem. Prostřednictvím všeho co jim provedl, i když toto téma zveličují, se mu povedlo jim ukázat kde je jejich místo. Byl to pro ně boží trest. Pokud dá Alláh, příště to bude z rukou věřících.

Na zakončení své řeči bych chtěl říci, že jediná věc, v kterou doufám, je že jak se můj život chýlí ke konci, dá mi Alláh příležitost jít do země džihádu a odporu, třeba i na kolečkovém křesle. Zastřelím Alláhovi nepřítele, Židy, a oni na mě hodí bombu a já tak zpečetím život mučednictvím. Pochválen buď Alláh, pán světů. Ať se nad vámi Alláh slituje a požehná vám.


02.02.2009 00:00 17Zdroj: Redakce Israel.cz