Praha Jeruzalém

[IMG R 11098]Izrael potvrdil vývoj vakcíny proti antraxu, který by mohli jeho nepřátelé použít v rámci útoku biologickými zbraněmi, a její testování na vojácích. Tento léta utajovaný projekt nese krycí jméno Omer 2 a byl zahájen v 90. letech. Na vývoji vakcíny spolupracovali američtí vědci a také první pokusy probíhaly v USA. V závěru projektu bylo rozhodnuto o výrobě vakcíny v Izraeli a o jejím testování na lidech.

Z 4029 potenciálních dobrovolníků se jich experimentů zúčastnilo 716, přičemž polovinu z nich tvořili kariérní důstojníci. Někteří z účastníků tvrdí, že dostali pouze neurčité informace. Představitelé obrany proti tomu namítají nutnost zohlednění požadavků na utajení. V každém případě byli dobrovolníci seznámeni s možnými vedlejšími účinky a také byli lékařsky sledováni ještě další čtyři roky po pokusech. Lékařskou pomoc v souvislosti s vedlejšími účinky vyhledalo 11 vojáků.

Navzdory kontroverzím, které tento projekt vyvolal, nyní mají Izraelci podle tvrzení představitelů obrany účinnou ochranu proti antraxu pro všechny obyvatele od dětí po staré lidi.

25.03.2009 00:00 13