Praha Jeruzalém

Izrael jako každý rok zpřístupnil jedno ze svých nejposvátnějších míst, Hrobku patriarchů v Hebronu, muslimům. Ti do ní na svátek narození proroka Mohameda získali neomezený přístup a podle mluvčího hebronské židovské komunity jej zneužili k poškozování Biblí a dalších knih.

Takovéto případy ničení knih a zařízení interiéru se dějí pravidelně v době zpřístupnění místa muslimům. Autoři článku na serveru Israel Today připomněli, že kdyby se role obrátily, zaplnil by tento incident titulní strany novin a vyvolal globální bouře. Jelikož jde o poškození židovské náboženské komunity, izraelská levidová a mezinárodní média tuto událost ignorují…

10.03.2009 00:00 2