Praha Jeruzalém

[IMG R 10287]Podle Rádia Vatikán byl v římském ženském klášteře poblíž Kolosea nalezen dokument z roku 1943, který podporuje tvrzení, že papež Pius XII. se pokusil za druhé světové války zachránit Židy před nacisty.
Podle některých historiků a židovských skupin papež za války nevystupoval proti holokaustu, zatímco Vatikán oponuje, že Pius XII. využíval k pomoci Židům tiché diplomacie. Listina hovoří o 24 lidech, kteří byli v klášteře schováni jeptiškami s vědomím papeže.

V říjnu roku 1943 bylo více než 2000 Židů shromážděno v okolí římského ghetta a poté deportováno do koncentračních táborů, přežilo jich jen 100.

Izraelští představitelé a židovské skupiny uvedli, že dokud budou archivy s informacemi o období Piovy funkce uzavřené pro výzkum, zůstane otázka o papežových činech za druhé světové války nezodpovězena. Minulý rok papež Benedikt XXVI. vyjádřil důvěru tvrzení o Piově tiché diplomacii a podpořil úsilí o jeho blahořečení. Zároveň však údajně souhlasil, aby se s procesem blahořečení počkalo na otevření válečných archivů.

05.03.2009 00:00 2