Praha Jeruzalém

Papež Benedikt XVI dostane během své návštěvy Svaté země dva dary. Jedním bude Lukášovo evangelium v arabské kaligrafii, které vytvořil Jaser Abu Sajmeh a které má celkem 65 bohatě grafiky zdobených stran. Obrazy znázorňují život Ježíše Krista od narození až do ukřižování. Tento dar papež obdrží 13. května v Betlémě.

Od izraelské strany papež obdrží nejmenší dar všech dob. Bude jím nejmenší Bible na světě. Ta je tvořena 300 000 hebrejskými slovy, které jsou napsané na mikročipu a je možné je číst pouze pod speciálním mikroskopem. Velikost se dá přirovnat k zrnku písku. Bibli předá papeži izraelský prezident, Šimon Peres, 11. května

28.04.2009 00:00 3