Praha Jeruzalém

[IMG R 11014]“Předsednictví považuje Izrael za důležitého partnera na Blízkém východě a zdůrazňuje svoji připravenost úzce spolupracovat s novou izraelskou vládou a pokročit v této spolupráci na všech úrovních společného zájmu.

Věříme, že jednou z klíčových oblastí společného zájmu je stabilita a bezpečnost na Blízkém východě, které může být dosaženo pouze ukončením izraelsko-palestinského konfliktu. Předsednictví tedy od nové izraelské vlády očekává, že bude sledovat politiku míru a jednání vedoucí ke spravedlivému řešení konfliktu v souladu s pravidly vytyčenými mezinárodním společenstvím, především v Roadmap Blízkovýchodního Kvartetu.

To zahrnuje i obnovení mírových jednání o všech nevyřešených otázkách konečného statutu v dohledné době, aby mohla být realizována vize dvou států žijících vedle sebe v míru a bezpečí. Znamená to také, že všechny kroky stěžující takováto jednání a předjímající jejich výsledek by měly být okamžitě zastaveny. Nová izraelská vláda má v tomto ohledu naši plnou podporu.“

06.04.2009 00:00 3