Praha Jeruzalém

Univerzita v Haifě zveřejnila výsledky nového průzkumu zaměřeného na izraelské Araby. Ukazuje se, že se tato minoritní skupina značně radikalizuje.

Jen 41% izraelských Arabů uznává právo Izraele na existenci jako židovského demokratického státu. 40,5% izraelských Arabů si myslí, že se holocaust nikdy nestal.

Profesor Sami Samocha se věnuje sledování židovsko-arabských vztahů již 35 let. Podle něj se zlepšují a zhoršují v přímé souvislosti s okolním děním. Nejumírněnějším rokem byl rok 1995 – zlatá éra Rabinovy vlády a Dohod z Osla. Situace se opět zhoršila o čtyři roky později a provázelo ji zklamání z Netnajahuovy vlády a říjnové události. Vztahy mezi Židy a Araby jsou tedy přímo ovlivněny domácí a zahraniční politikou Izraele.

V roce 1995 si jen 7% izraelských Arabů myslelo, že Izrael nemá právo na existenci. Minulý rok to bylo již 22%. S tzv. právem návratu omezeným jen na oblast pod správou Palestinské samsprávy souhlasilo v loňském roce 56% izraelských Arabů, v roce 2003 to podporovalo 72% respondentů.

47% izraelských Arabů odmítá žít vedle židovských sousedů, v roce 2003 to bylo jen 27,2%.
Úplné výsledky budou zveřejněny v pondělí na tiskové konferenci.

18.05.2009 00:00 5