Praha Jeruzalém

Ministerstvo vnitra v Pásmu Gazy, které je ovládané Hamásem, omezilo pořádání svateb po celém území Pásma Gazy. Důvodem je údajné rozptylování středoškolských studentů před závěrečnými zkouškami.

Všechny svatební obřady teď musejí být koordinovány s policií a zájemci o svatbu musejí získat speciální povolení. Musejí se navíc řídit speciálně vypracovaným pravidly. Žádné oslavy do časných ranních hodin, ale pouze poklidná svatba a večerka v 11 hodin večer.

Představitelé Hamásu ale přiznávají, že studenti a jejich přípravy na zkoušky nejsou jediným důvodem zavedení těchto omezení. „Kdokoliv, kdo pořádá svatbu, zabere ulici a zaplní ji židlemi? Proč by měli všichni ostatní občané hledat alternativní cestu je kvůli něčí svatbě?“

Objevily se však také názory, že se tak Hamás pouze snaží najít další způsob, jak zatrhnout shromažďování stoupencům opozičního Fatahu. To však Hamás popírá.

05.05.2009 00:00 2