Praha Jeruzalém

Přípravy na papežovu návštěvu Izraele jsou v plném proudu. Na „Operaci bílý plášť“, ochranu papeže Benedikta XVI, bude nasazeno 80 000 příslušníků bezpečnostních složek. Podle vrchního policejního velitele, Dudiho Cohena, se jedná o „historickou událost, která je z bezpečnostního hlediska velmi komplexní.“

Z 80 000 příslušníků bezpečnostních složek, kteří se budou na zabezpečení papežovy návštěvy podílet, je 60 000 policistů. Zbývajících 20 000 pak budou tvořit tajní agenti a vojáci. Jen v samotném Jeruzalémě bude nasazeno celkem asi 30 000 policistů.

Policie zatím od zpravodajských služeb neobdržela žádné konkrétní varování o možném útoku na papeže, bezpečnostní opatření prý ale není možné podcenit. Policisté byli na papežovu návštěvu cvičeni několik měsíců a k dispozici budou mít také speciální zařízení, která ale vrchní policejní velitel odmítl blíže specifikovat.

Papež během své návštěvy zavítá do Jeruzaléma, Betléma a Nazaretu. Ve všech těchto městech bude sloužit mši pod otevřeným nebem. Na papežovu návštěvu se samozřejmě nejvíce těší místní křesťané. V Izraeli jich žije asi 110 000, na Západním břehu 50 000 a v Gaze asi 3 800. V souvislosti s papežovou návštěvou bude 10 000 křesťanům ze Západního břehu vydáno speciální povolení, které jim umožní účastnit se pořádaných akcí. Není zatím jasné, zda budou vydána povolení také pro křesťany z Pásma Gazy. Zde totiž existují velké obavy, že by se do Izraele pokusili proniknout také teroristé.

08.05.2009 00:00 3