Praha Jeruzalém

[IMG R 10866]Ministr vnitra, Eli Jišaj, se v úterý rozhodl, že zahájí proces odebrání izraelského občanství čtyřem Izraelcům, kteří byli zapojeni do aktivit namířených proti bezpečnosti státu.

Podle informací Ynet se jedná o čtyři Araby ze severu Izraele, kteří Izrael opustili v sedmdesátých letech a byli zapojení do aktivit ve prospěch OOP a dalších teroristických organizací. Podle izraelského podezření byli muži zapojeni do rekrutování a výcviku teroristů.

Čtveřice se teď rozhodla, že se přes Jordánskou vrátí do Izraele a požádala proto o vystavení izraelského cestovního pasu. Jeden z mužů s sebou chtěl přivést i své děti.

Ředitel národního imigračního úřadu, Jakov Ganot, požádal ministra vnitra, aby prověřil možnost odebrání občanství těmto osobám. Podle informací, které Ganot poskytl, muži opustili Izrael před mnoha lety a usadili se ve státech, které Izrael považuje za nepřátelské, včetně Libanonu a Tuniska. Představitelé ministerstva vnitra informovali, že během pobytu v uvedených státech byli muži přímo i nepřímo účastni aktivit proti Izraeli a jeho bezpečnosti a to po dlouhou dobu. Nyní se po mnoha letech chtějí opět usadit v Izraeli.

Stát je oprávněn odebrat občanství člověku, který občanství získal na základě uvedení nepravdivých informací, nebo pokud takový občan zradil zemi a její důvěru, pokud občan odcestoval do nepřátelského státu, do kterého ze zákona vycestovat nesmí, případně pokud mu bylo uděleno takovém státě občanství.

05.05.2009 00:00 1