Praha Jeruzalém

[IMG R 11164]Izraelská ponorka minulý měsíc proplula Suezským průplavem na své cestě na námořní cvičení v Rudém moři. Zdroj v armády to uvedl v pátek a popsal tento neobvyklý manévr jako předvedení strategického dosahu tváří v tvář Íránu.

Izrael dlouho držel své tři ponorky třídy Delfín, o kterých se předpokládá, že jsou schopné nést střely s jadernou hlavicí, mimo Suez, aby je tak nevystavoval pohledu egyptských správců přístavů.

Není příliš jasné, kdy ponorka opustila Středomoří. Jeden ze zdrojů tvrdí, že byla plavba plánována měsíce a nemá tak souvislost s nepokoji v Íránu, které začaly po volbách 12. června.

Analytik Ynet pro bezpečnostní záležitosti dodává, že jakákoliv plavba izraelské ponorky přes Suezský průplav musí být nutně koordinována s Egyptem. Navíc kvůli ne příliš velké hloubce průplavu musí plout ponorka neponořená. To také potvrzují izraelští bezpečnostní představitelé, podle kterých byla plavba koordinována s Egyptem a ponorka plula neponořená. Nejednalo se tak v žádném případě o tajnou plavbu.

Egyptští představitelé nechtěli potvrdit ani vyvrátit, že k proplutí izraelské ponorky přes Suez došlo. Dodali ale, že pokud skutečně ano, není zde žádný problém, protože Izrael a Egypt nejsou ve válečném stavu.

Proplutí Suezský kanálem ukázalo Íránu, že vztahy mezi Izraelem a Egyptem jsou velmi dobré. Pro Izrael je možnost proplutí kanálem zároveň možností rychlého přemístění do Indického oceánu, což by jinou možnou cestou – plavbou okolo břehů Afriky, znamenalo zdržení několik týdnů.

Izrael má v současné době tři ponorky třídy Delfín, které mu dodalo Německo. Nesou názvy Delfín, Leviathan a Tekumach. První dvě Izraeli Německo darovalo, třetí si Izrael od Německa koupil za poloviční cenu. Ponorky třídy Delfín nahradily starší ponorky třídy Gal, které Izrael užíval od konce 70. let.

Na začátku dalšího desetiletí se chystá pořídit ještě další dvě. Mohl by tak využívat systém rotace, kdy některé ponorky hlídkují ve vzdálených vodách a další u břehů Izraele.04.07.2009 00:00 8