Praha Jeruzalém

Jeruzalémská radnice vyhlásila válku palestinským letním táborům, které jsou populární mezi obyvateli východního Jeruzaléma a které jsou většinou financované Hamásem a Fatahem. „Tábory Hamásu a Fatahu mají problematický, protiizraelský obsah,“ říká Colin Haynes, který provozuje komunitní centrum ve východním Jeruzalémě. „Každý rok se objeví téma palestinských vězňů. Učí se o Nakbě a ne o Dní nezávislosti. Neučí děti, aby byly loajálními občany Izraele. To je jeden z důvodů, proč je třeba proti těmto táborům bojovat prostřednictvím jiných táborů, což nám ale znemožňuje nedostatek na to určených peněz.“

Radnice ale jen tak obyvatele východního Jeruzaléma nepřesvědčí. Zatímco islámský tábor stojí na dva týdny jen 50 šekelů (asi 240 Kč), izraelský dvakrát tolik.

Letos sice došlo k mírnému nárůstu v počtu dětí z východního Jeruzaléma, které byly zapsány do izraelských letních táborů, představitelé města to ale i tak nepovažují za vítězství. „Je to důležitá investice. Není rozumné nechat vzdělání ve východním Jeruzalémě v rukách Hamásu a Fatah.

07.07.2009 00:00 11