Praha Jeruzalém

[IMG R 10577]Asi 2 000 mladých lid z kibuců po celém Izraeli se ve čtvrtek odpoledne plavilo na podomácku vyrobených raftech po jezeře Kineret. Chtěli tak opět připomenout osud izraelského vojáka Gilada Šalita.

Výroba raftů jim zabrala několik posledních dní. Nakonec na jezero vyplulo asi 75 raftů vyrobených z prken, barelů a provazů. Pestrobarevné plachty byly pomalovány nápisy na podporu Gilada Šalita. Například: „Dejte nám informace o Giladovi, zda je živý nebo mrtvý.“

Rafty pluly po hladině jezera celkem asi 4 hodiny.

„Vyzýváme vládu Izraele, Hamás a Červený kříž – dejte nám informace o Giladovi. Teprve pak jednejte o ceně,“ řekl Joel Maršak z hnutí kibuců. „Myslíme si, že než se vznese otázka ceny, je důležité dostat o Giladovi informace jak jen to bude možné. Uplynuly tři roky, během kterých nikdo nezná jeho stav, kde je držen, v jakých podmínkách a zda je živý nebo mrtvý,“ řekl Maršak.

17.07.2009 00:00 2