Praha Jeruzalém

Izraelská vláda schválila měsíční přísun peněz do Pásma Gazy ve výši 104 milionů šekelů, polovina z těchto peněz bude využita na platy zaměstnanců Palestinské samosprávy, druhá polovina pro zaměstnance UNRWA.

Vláda také poprvé od ukončení vojenské operace Lité olovo schválila dodávku cementu. 310 tun cementu bude využito na opravu mlýnu na obilí, čistírny odpadních vod a britského hřbitova. Vláda také schválila dodávku 60 tun železa a strojů, které jsou potřebné pro renovaci mlýnu na obilí. Na projekt opravy čistírny odpadních vod bude do Gazy dopraveno 65 tun asfaltu, 120 tun cementu a 25 tun motorové nafty.

29.07.2009 00:00 2