Praha Jeruzalém

[IMG R 10759]Bohatí jednotlivci z arabských států, které nemají diplomatické vztahy s Izraelem, nakoupili stovky dunumů zemědělské půdy v Galileji, informovalo o tom v sobotu izraelské rádio.

Farmáři z Galileje se pokusili proti snaze skoupit zmíněnou půdu postavit, nebyli však schopni dát dohromady dostatek peněz, aby půdu od jejích vlastníků koupili. Ti ji byli donuceni prodat kvůli finančním problémům.

Izraelský pozemkový úřad se vyjádřil, že do záležitosti žádným způsobem zasahovat nemůže, protože se jedná o půdu v soukromém vlastnictví. Ministr zemědělství, Silvan Šalom, řekl, že tato záležitost není v jeho kompetenci.

Uvedený příklad je více než výmluvnou odpovědí na šířené nepravdy o tom, že je koupě půdy pro osoby nežidovského původu v Izraeli nemožná.

17.08.2009 00:00 2