Praha Jeruzalém

Nedávno objevené naleziště zemního plynu v pobřežním pásmu u Haify má oproti původnímu očekávání podle nejnovějších odhadů dvojnásobný objem. Finančně je jeho hodnota nyní vyjádřena cenou 8 miliard dolarů, přičemž samotný Stát Izrael na koncesích za povolení těžby a dalších poplatcích získá asi 5 miliard dolarů.

Těžba plynu by měla začít v roce 2012 a bude mít značný dopad na izraelskou ekonomiku, zároveň přispěje k vyšší míře energetické nezávislosti židovského státu. Ministerstvo národní infrastruktury Izraele dokonce uvažuje o přestavbě autobusů veřejných linek na zemní plyn. Ministerstvo zároveň odhaduje, že poptávka po zemním plynu se v důsledku přechodu průmyslu a energetiky na zemní plyn do roku 2016 ztrojnásobí.

29.08.2009 00:00 5