Praha Jeruzalém

[IMG R 11180]Vyučující moderních dějin univerzity Al-Kuds na území Palestinské samosprávy se v televizním pořadu palestinské televize snažil popřít jakoukoliv spojitost mezi Židy a Zdí nářků v Jeruzalémě. Šamech Alawneh řekl, že si Židé spojení se Zdí nářků vymysleli z politických důvodů, aby přesvědčili evropské Židy a sionisty k příchodu do „Palestiny“.

„Nemá to historické kořeny,“ řekl vyučující v pořadu Jeruzalém – historie a kultura. „Jedná se o politickou terminologii pro získání srdcí sionistů v Evropě, aby emigrovali do Palestiny. Nic víc.“

Snahy o popírání historické židovské přítomnosti v Jeruzalémě nejsou ze strany Palestinců ničím novým. Jedná se dokonce o zásadní součást palestinské politické ideologie.  Počátky se dají hledat již u Jásira Arafata. Od té doby se prosazování této ideologie věnují akademici, politici i náboženští představitelé. Ignorují tak rozsáhlou historickou dokumentaci a archeologické nálezy, které spojují židovskou historii s Jeruzalémem.



20.08.2009 00:00 3