Praha Jeruzalém

[IMG R 10196]Nejvyšší soud v úterý zamítl odvolání proti rozsudku, které podal Israel Valas (22), ultra-ortodoxní Žid odsouzený za zabití svého tříměsíčního syna. Soud označil původní rozsudek, který Valase poslal na šest let do vězení, za platný.

Valas v roce 2007  dítě, trpící vrozenou vadou v oblasti svalů krční páteře, systematicky zneužíval. Syna fackoval, kousal a štípal, nakonec s ním měl kvůli hlasitému pláči třást tak silně, že chlapec zemřel.

Podle soudu odsouzený neprojevil náznak lítosti nad svým činem. Přesto soud zvolil poměrně krátky trest, protože vzal v úvahu mladíkův věk a také fakt, že obviněný nikdy nepoznal jinou odpovědnost, než studium Tóry. Soud však také uznal, že ačkoliv Valasův čin nebyl úmyslný, choval se k bezbrannému dítěti násilně a nelítostně.

Právní zástupce odsouzeného Mickey Hova uvedl, že hodlají rozsudek pečlivě prostudovat, než udělají další krok. Valasův švagr Zvi Eisenstein však uvedl, že nemá smysl najímat soukromého obhájce, když rozsudek byl již vynesen. „Žádný charedi nebyl soudem nikdy osvobozen. Soudci opět dokázali, že nemají odvahu ke změně verdiktu.“

Valasovo zatčení a následné odsouzení rozpoutalo v Jeruzalémě masové nepokoje mezi charedim, podle kterých bylo Valasovi ukřivděno.

01.09.2009 00:00 18