Praha Jeruzalém

[IMG R 11272]Dnes uplynulo 15 let od podepsání mírové dohody mezi Jordánském a Izraelem. Smlouvu za Jordánské království podepsal 26. října 1994 jeho tehdejší panovník, král Hussajn, za Izrael později zavražděný premiér Jicchak Rabin. Na jordánské straně si média tohoto výročí téměř nevšímají, zatímco nepokojům souvisejících s Chrámovou horou věnují intenzivní pozornost.

Mír mezi oběma zeměmi je v jordánských denících popisován jako „chladný,“ popřípadě jsou vyslovovány myšlenky, že žádný mír ve skutečnosti není. Shoda panuje v tom, na čí straně je vina – na straně Izraele a to souvisí s jeho politikou vůči Palestincům. Mezi Izraelci má panovat domněnka, že Jordánci s Palestinci necítí.

26.10.2009 00:00 11