Praha Jeruzalém

[IMG R 11246]Pro americkou CIA nebylo přiznání Íránu, že tajně vybudoval jaderné zařízení žádným překvapením. Ředitel CIA, Leon Panetta, potvrdil, že navzdory íránským snahám o utajení věděli Američané o tomto projektu u města Qom již asi tři roky. Panetta sám se o zařízení na obohacování uranu dozvěděl v lednu během přechodného období výměn prezidentských administrativ v Bílém domu.

Následujících šest měsíců se Američané ve spolupráci s tajnými službami Velké Británie a Francie pokusili zjistit více informací a prováděli utajenou činnost přímo v oblasti zařízení.

Existence druhého zařízení byla předpokládána již od roku 2002, kdy bylo odhaleno zařízení v Natanzu. Panoval domněnka, že Írán někde postaví ještě jedno zařízení.

Qom upoutal pozornost tajných služeb v roce 2006, kdy CIA zarigistrovala přesun protiletadlové baterie do hor, což naznačovalo, že se tam staví něco významného.

V té době však panovaly dohady o co jde – podle některých zde měl být obohacován uran, podle jiných mělo jít o zástěrku k odlákání pozornosti. Během letoška však již měly tajné služby tolik informací z různých zdrojů, že s vysokou mírou jistoty určily, že jde o utajené jaderné zařízení.

Prezident Obama byl údajně rozhodnut, že pokud se Írán neodhodlá jednat s šesticí mocností (USA, Čína, Rusko, Británie, Francie a Německo), odhalí existenci jaderného podniku na Valném shromáždění OSN v září.

Američtí představitelé jsou přesvědčeni, že Írán svůj podnik odhalil právě tehdy, kdy věděl, že už utajený není. 

08.10.2009 00:00 8