Praha Jeruzalém

[IMG R 11256]Člen strany Kadima Šlomo Molla navzdory svým tvrzením nikdy nedokončil svá bakalářská studia na univerzitě Bar-Llan.

Na webových stránkách Knessetu Molla uvádí, že dokončil bakalářský stupeň v oboru sociální práce v roce 1991 a další titul v oblasti práva měl získat v roce 2005 na univerzitě v Kirjat Ono. Univerzita v Onu potvrdila, že Mollo dokončil bakalářská studia práva.

Mollo na otázku o svém vzdělání odpověděl, že studoval socální práci na Bar-Llan a vystudoval práva v Kirjat Ono. Dále řekl, že informace na webové stránce Knessetu znovu překontroluje.

Deník Jedioth Achronot také v neděli napsal, že Molla obdržel na své konto dar v hodnotě deset tisíc USD od americké mesianistické organizace, která mezi Židy podporuje víru v Ježíše Krista. Peníze měly být určeny pro potřebné v komunitě etiopských imigrantů. Molla si však měl peníze nechat na svém účtu a neposkytnout je nikomu.

13.10.2009 00:00 13