Praha Jeruzalém

[IMG R 10937]Izraelský premiér Benjamin Netanjahu řekl na zasedání Národního bezpečnostního kabinetu, že principy, na jejichž základě Izrael provedl stažení z Pásma Gazy se zhroutily.

Kromě oficiálního přiznání, že naděje na příznivější vývoj izraelsko-palestinských vztahů vkládané do plánu na opuštění Gazy přišly vniveč, odsouhlasil kabinet propuštění 20 palestinských vězeňkyň výměnou za videonahrávku Gilada Šalita.

K problematice nechtěných důsledků stažení izraelské armády a osadníků z Pásma Gazy řekl Netanjahu: „Není a ani nesmí nastat situace, kdy se Izrael stáhne z území, z území, ze kterého se stáhl, je napadán raketami a není mu přiznáno právo se bránit.“

Netanjahu připomněl dvě základní teze, na nichž byla myšlenka stažení postavena: první říkala, že stažení napomůže dosažení míru a ukončí raketové útoky z Pásma Gazy na Izrael; podle druhé, i kdyby raketové útoky na Izrael nepřestaly, bude Izrael mezinárodně legitimován odpovědět na útoky plnou silou.

Tyto teze podle Netanjahua padly a dnes je podle něj nutné napravit chyby učiněné v minulosti. „Musíme garantovat, že teritoria sousedící s městskými centry Státu Izrael budou demilitarizovaná a nebudou se moci změnit v teroristické a raketové základny proti Izraeli.“

Požadavek na vytvoření vyšetřovací komise vyslovený v Goldstoneově zprávě pro OSN ohledně válečných zločinů během operace Lité olovo nebyl bezpečnostním kabinetem projednáván. Nicméně Netanjahu hodlá otázku dalších kroků ve vztahu k této publikaci projednat na zasedáních, která se budou konat po svátku Sukkot.

Netanjahu na zasedání zdůraznil potřebu uplatnit veškerá opatření pro zajištění izraelského práva na sebeobranu. „Co je nyní jasné, je, že Izrael nebude schopen podniknout změny pro mírový proces a podpůrné procedury, jestliže zde budou zároveň postupy proti vojákům, důstojníkům a velitelům IDF a proti izraelským státníkům,“ řekl Netanjahu. 

01.10.2009 00:00 3