Praha Jeruzalém

[IMG R 10983]Jeruzalémská policie vyhlásila v pondělí v noci stav pohotovosti poté, co se z jeruzalémských mešit ozvala výzva k obraně mešity Al-Aksá před údajnou židovskou snahou prolomit se do ní.

Velitel jeruzalémské policie, generálmajor Aharon Franco, se rozhodl nasadit do oblastí ve Starém městě a Východním Jeruzalémě sousedících s Chrámovou horou stovky policistů.

Napjatou situaci dále komplikuje plánovaný průvod Jeruzalémem konaný tradičně na svátky Sukkot, který se má konat v úterý. Podél trasy průvodu budou rozvněž postaveny stovky policistů.

Bezpečností složky jsou rozhodnuty rázně zakročit proti jakýmkoli pokusém o narušení veřejného pořádku. Na Chrámovou horu nadále platí omezení vstupu pro muslimy – muži mladší 50 let a nemající izraelský průkaz totožnosti nebudou vpuštěni.

06.10.2009 00:00 9