Praha Jeruzalém

[IMG R 11268]Představitelé izraelského Ministerstva zahraničí informovali o rozhodnutí Ruska postavit se proti možnému projednávání Goldstoneovy zprávy v Radě bezpečnosti OSN nebo před mezinárodním soudním tribunálem v Haagu, ačkoli ruští zástupci ve Výboru OSN pro lidská práva hlasovali pro přijetí zjištění zprávy, ve které je Izrael, ale také palestinský Hamás, viněn ze spáchání válečných zločinů. O změně postoje Ruska informoval Petr Stěgnyj, velvyslanec Ruska v Izraeli, jenž byl pověřen ruským ministrem zahraničí, Sergejem Lavrovem.

Daniel Ajalon, zástupce izraelského ministrazahraničí, mezitím v sobotu vyjádřil zklamání z hlasování Ruska, Číny a Indie pro přijetí zprávy. Při hlasování ve Výboru pro lidská práva se rozhodovalo o postoupení závěrů Goldstoneovy zprávy o válečných zločinech do hlavního sídla OSN v New Yorku.

Petr Stěgnyj prohlásil, že Rusko ve Výboru hlasovalo pro přijetí protiizraelských obvinění Goldstoneovy zprávy proto, že „nemělo jinou možnost.“ Rusko podle Stěgnyje zastává názor, že Izrael by měl vznesená obvinění prošetřit sám. Hlavní je, aby „neutrpěl mírový proces.“ Goldstoneova zpráva podle něj zahrnuje tvrzení neopírající se o fakta, ale o subjektivní odhady.

19.10.2009 00:00 10