Praha Jeruzalém

Jeden policista byl v pondělí večer zraněn, když na kontrolní stanoviště poblíž Šufat zaútočili arabští výtržníci kameny. Policie použila prostředky pro kontrolu davu, aby útočníky rozehnala. Sedm lidí bylo zadrženo.

Zadrženo bylo také deset výtržníků, kteří se maskovali kapucí a házeli kameny na židovské věřící, kteří se šli modlit ke Zdi nářků.

Od svátku Jom Kippur bylo zadrženo již asi 50 arabských výtržníků. Současné vlně střetů předcházela fáma, podle které se měli židovští extrémisté chystat na Chrámovou horu. Arabové byli svými představiteli vyzváni, aby se vydali Chrámovou horu „bránit“. Policie proto raději celý komplex uzavřela, aby předešla případným střetům mezi demonstranty a bezpečnostními složkami. V pondělí již byl chrámový komplex otevřen pro muslimské věřící muže nad 50 let a ženy všeho věku.

06.10.2009 00:00 14