Praha Jeruzalém


Rozhovor natočený krátce po vyhlášení Baraka Obamy nositelem Nobelovy ceny míru za rok 2009

Geir Lundestad, tajemník Norského Nobelova výboru, v rozhovoru vysvětluje, proč byla udělena Nobelova cena míru právě Baracku Obamovi.

Myslím, že reakci na rozhodnutí o udělení Nobelovy ceny míru za rok 2009 Baracku Obamovi mohu popsat jako kolektivní dech beroucí překvapení. Byla to právě taková reakce, kterou jste očekávali?

Dobře, měli jsme hodně reakcí, měli jsme velký souhlas, mnohým se toto rozhodnutí líbilo, mnozí byli překvapeni. A uvidíme, jak to skončí, až časem dostaneme reakce z celého světa, ale je to skvělá situace, ve které jsme. Myslím reakce přicházející z celého světa.

To jistě je a prezident Obama nepotřebuje žádné představování. Můžete ale shrnout proč jste se rozhodli udělit mu Nobelovu cenu míru za rok 2009?

Domníváme se, že věnujeme náležitou pozornost Nobelově vůli. Nobel zmínil, že by měla být za úspěch v předcházejícím roce a tato skutečně je za úspěch v minulém roce. A zmiňuje tři kritéria: bratrství mezi národy – myslím, že Obama udělal velký kus práce pro bratrství mezi národy; snížení početního stavu stálých armád, přinesl vizi světa bez jaderných zbraní a my očekáváme podstatné dohody o kontrole zbraní; a konání mírových konferencí, jejichž moderní verze je mezinárodní diplomacie, takže cítíme, že toto rozhodnutí je přesně založeno na vůli Alfreda Nobela.

Můžete přejít k nějakým dalším podrobnostem o tom, co si myslíte, že prezident Obama v nedávné době udělal pro mír, jak jste právě popsal?

Dobře, v zásadě si myslíme, že vytvořil nové mezinárodní klima. Důraz je opět na OSN a vícestranných institucích, důraz je na dialogu a jednáních, důraz je na kontrole zbraní a odzbrojení, nulová možnost, důraz je na nové dohodě s USA o klimatu, v čemž jsou velmi důležitým partnerem, a důraz je na demokracii a lidských právech. Takže on vytvořil zcela nové mezinárodní klima.

Jaké konkrétní úspěchy byly dosaženy? 

Dobře, především změna mezinárodního klimatu a nastavení nového mezinárodního řádu je konkrétní úspěch. Cítíme, že ty ideály, jichž je hlavní mluvčí, jsou ideály Nobelova výboru a tyto ideály se snažíme podporovat po 108 let. A když nastoupil Obama a my máme takového nádherného mluvčího pro tyto ideály. Cítíme, ano, on něco dokázal změnou tónu a klimatu a chceme mu dát veškerou podporu, jakou může mít při vytváření konkrétních výsledků založených na těchto ideálech.  

Prezident Obama byl v úřadu méně než 9 měsíců. Byla někdy mírová cena udělena vůdci země, který byl v úřadě tak krátce?

Především věnujeme dobrou pozornost Nobelově vůli, protože on zmiňuje předcházející rok a to je téměř nemožné pro většinu ocenění, ale letos to bylo možné. Byly zde obdobné příklady. Například mám na mysli Oscara Ariase, když vytvořil mírový plán pro Střední Ameriku, dostal cenu ten samý rok, míním jen několik měsíců poté, co byl mírový plán předložen. Takže to není bez prezidenta, ale Obama sám o sobě je velmi zvláštní osobnost.

Je zde obava, že udělení ceny prezidentu Obamovi tak brzy na začátku jeho funkčního období vloží vysoká očekávání na někoho, na kom již jsou vložena vysoká očekávání na domácí i mezinárodní scéně?

Ano, samozřejmě jsme prošly tyto argumenty, jsou obvyklé. Myslím, že uznáváme silné argumenty ve prospěch Obamy, a jsou zde obvyklé protiargumenty, které bychom měli zvážit, a pak přijde on, předloží svou nádhernou agendu a my cítíme, že bysme jej měli podpořit. A my jsme těmito argumenty prošli mnohokrát. Samozřejmě může ve svém zbývajícím funkčním období může udělat všechny druhy věcí, ale my vždy stojíme při svých laureátech, nemusí se bát, že jednou něco udělá a Nobelův výbor vystoupí a odsoudí ho. To my nikdy neděláme. My nikdy neodsuzujeme své laureáty, my při nich vždy stojíme. 

Již jste zmínil všechny ty mírové snahy, ale ještě je zde něco, co je známé. To, že Obama je prezidentem země, která v současnosti vede válku ve dvou zemích. A to bylo otevřeně kritizováno. Jak odpovíte na tuto kritiku?

Samozřejmě je supervelmoc jako USA vázána, aby byla zapojena ve všech druzích komplexních situací. Neříkáme mu, že by měl udělat to nebo ono v těchto konkrétních situacích, ať již mluvíme o Afghánistánu nebo Pákistánu. Ukazujeme ale na důležitost všeobecných principů za kterými stojí a tyto principy jsou také relevantní v těchto zemích a potom uvidíme, s čím přijde.

Takže s těmito komplexními problémy na mysli, je zde nějaké specifické poselství, které chce výbor Nobelovy ceny míru předat udělením této mírové ceny prezidentu Obamovi?

To poselství v hlubším smyslu je to, co jsem řekl. Sleduje velmi intenzivně ideály Norského Nobelova výboru staré 108 let, takže mu to dáváme kvůli tomu, co udělal, a dáváme mu to, abychom ho povzbudili v pokračování jeho významného díla podle těchto linií. Budou zde bezpochybně neúspěchy a ne jednom úspěchy, ale to je povahou práce jakéhokoli amerického prezidenta.

Zmínil jste povzbuzení. Takže je zde nějaká naděje, čeho mírová cena dosáhne?

Doufáme, že ovlivní svět v jeho směřování. Máme spíše realistické očekávání, nemyslíme si, že Nobelova cena míru je kouzelná hůlka, nepřemění svět, ale možná může představovat určitý druh povzbuzení a může přinést dodatečnou podporu pro jeho věc.

A na závěr. Měli jste již možnost hovořit s prezidentem Obamou?

Ještě ne, pracujeme na tom, ale máme od něj předběžnou reakci a je velmi vděčný za to, co bylo učiněno.

 

10.10.2009 00:00 2