Praha Jeruzalém

[IMG R 11232]V Polsku zemřel Marek Edelman, poslední žijící vůdce židovského povstání ve Varšavském ghettu v roce 1943. Edelman byl za své odvážné politické a morální postoje jak během Druhé světové války, tak i během komunistické diktatury vyznamenán francouzským řádem Legie cti a polským nejvyšším civilním vyznamenáním, Řádem Bílého orla.

Zdroje se rozcházejí v údajích o roce narození (1919, 1921, 1923 – není přesně známo), takže nemůžeme s jistotou uvést, zda zemřel ve věku 87 nebo 90 let.

Edelman byl od mládí navázán na židovské socialistické kruhy, zejména svaz Bund, zapojil se do podzemních aktivit a následně do protinacistického povstání ve Varšavském ghettu za Druhé světové války, jako jeden z mála přežil jeho potlačení a po válce se z Polska nevystěhoval ani navzdory dalšímu pronásledování ze strany komunistického režimu.

Po válce vystudoval lékařskou fakultu a jako kardiolog pracoval až do své smrti.  Angažoval se v politických hnutích a oficiální politice (v letech 1989 až 1993 byl poslancem parlamentu) po pádu komunistického režimu.

„Člověk je zlý, člověk je od přirozenosti netvor,“ a proto by měli být lidé „od dětství, od školky vyučováni, že nesmí být nenávist.“  

03.10.2009 00:00 4