Praha Jeruzalém

[IMG R 10122]Palestinská samospráva podle deníku Ynet pracuje na revolučních změnách v systému vládních institucí se záměrem zabránit Hamásu v podílu na moci. Palestinská samospráva chce přenést funkci Zákonodárné rady, která funguje od založení Samosprávy jako palestinský parlament, na Ústřední výbor Organizace pro osvobození Palestiny (OOP), který se tak stane nejvyšším palestinským zákonodárným orgánem.

Zákonodárná rada je na základě výsledku předchozích voleb kontrolována Hamásem. Jelikož Hamás není členem OOP, přenesení legislativních funkcí na její orgán vyřadí Hamás z podílu na moci. Předsedou OOP, čili palestinským prezidentem, by podle tohoto plánu byl Mahmúd Abbás, který by tak zůstal ve stejné funkci, jakou zastává nyní. Konečné rozhodnutí o nové politické struktuře má být učiněno 22. prosince na zasedání Palestinské národní rady, jež je zákonodárným orgánem OOP (na rozdíl od Legislativní rady, jež je zákonodárným orgánem Palestinské samosprávy). Fatáh tímto krokem vyřeší rovněž problém nepřítomnosti prezidenta – podle Hamásu by měl v nepřítomnosti prezidenta (nebo v mezidobí po skončení jeho funkčního období a před jeho další volbou) zastávat jeho místo předseda Zákonodárné rady, jímž je nyní Azíz Duwaik z hnutí Hamás.

Poté, co Abbás oznámil, že nebude kandidovat v dalších prezidentských volbách, americká ministryně zahraničí Hilary Clintonová sdělila, že vláda Spojených států bude spolupracovat s Abbásem v kterékoli funkci, kterou bude zastávat. Clintonová tak dala Abbásovi vědět, že bude pro USA spojencem v mírovém procesu i na pozici předsedy OOP. To je také důvodem, proč Hamás nyní zpochybňuje legitimitu nejenom prezidentství Abbáse, který si je jednostranně prodloužil o rok, ale také legitimitu OOP, jehož orgány nevzešly z veřejných voleb.

17.11.2009 00:00 3