Praha Jeruzalém

200.000 dolarů a hlasování je jisté

[IMG R 10556]Izraelské ministerstvo zahraničí získalo informace

o snahách Íránu uplácet země přátelské vůči Izraeli se záměrem ovlivnit

jejich postoj k Izraeli na mezinárodních fórech. Zprávu uveřejnil deník

Jediot Achronot a převzal anglickojazyčný zpravodajský server

Ynetnews.com. Íránský ministr zahraničí údajně loni nabídl ministru

zahraničí Šalamounových ostrovů šek na 200.000 dolarů a technologickou

pomoc. Obě země také teprve od loňska navázaly diplomatické vztahy.

Nabídka byla míněna jako odměna za skončení podpory Izraele a její

účinek se začal projevovat před několika měsíci  hlasováním

Šalamounových ostrovů v OSN v neprospěch Izraele.

Ministr

zahraničí Šalamounových ostrovů, William Haomae, hlasoval také pro

přijetí Goldstoneovy zprávy o izraelských válečných zločinech v Gaze.

Izraelský zmocněnec ministerstva zahraničí následně odcestoval na

Šalamounovy ostrovy vyjádřit nesouhlas s jejich vazbami na Írán.

Představitelé souostroví odpověděli, že nemají žádné nepřátele, takže

hodlají mít vztahy se všemi zeměmi včetně Izraele a Íránu.


Šeková diplomacie a hlasování v OSN


[IMG R 11278]Takzvaná šeková diplomacie

uplatňovaná v Oceánii především Čínou a Taiwanem kvůli vzájemnému

soupeření o zahraniční vliv a diplomatické uznání se poněkud zvrhla,

když Írán stejným spůsobem uplatnil svůj vliv s cílem poškodit třetí

zemi, Izrael. Snahy o explicitně protiizraelské lobování v Oceánii

přitom byly zaznamenány i ze strany arabských činitelů.

Nově

nabytý vliv Íránu se začal projevovat nedávno v podobě odvratu bývalého

spojence, Šalamounových ostrovů, od Izraele. Tento vývoj by nebyl nijak

zvláštní a kontroverzní, kdyby neměl dopad na rozhodování v tak zásadní

globální instituci, jako je OSN, respektive jeho Valné shromáždění.

Zjištění izraelského ministerstva zahraničí o působení Íránu

nepoškozují ani tak Izrael, jako spíše OSN, jehož institut hlasování ve

Valném shromáždění se stává předmětem obchodu v tak závažné otázce,

jako je nařčení suverénního státu z válečných zločinů.

Izrael nechce soutěžit o to, kdo dá více

Izrael

nadále pokračuje s posíláním humanitární a zdravotní pomoci na

souostroví – v současnosti dodává vybavení pro diabetiky. Podle

ministerstva zahraničí má Izrael na Šalamounových ostrovech stále hodně

přátel a Izrael nebude soupeřit s Íránem o to, kdo zaplatí více.

Írán

se pokouší koupit si vstřícnost i u dalších zemí v regionu včetně

Marshallových ostrovů a Mikronésie, považovaných za věrné přátele

Izraele hlasující v OSN v jeho prospěch. Ministerstvo zahraničí si však

je vědomo potřeby aktivně budovat vztahy a neztratit přízeň veřejného

mínění v těchto zemích. O změnu postojů zemí v Oceánii vůči Izraeli se

snaží i další arabské země. Šalamounovy ostrovy žádal o ukončení

podpory Izraele při tamní návštěvě také palestinský velvyslanec v

Austrálii.

Jen neurazit Írán

[IMG R 11283]Americký velvyslanec pro Šalamounovy ostrovy, Teddy Taylor, prohlásil,

že Spojené státy nebudou zasahovat do vztahů Šalamounových ostrovů a

Íránu či Kuby (ostrovy tam budou posílat studenty medicíny), dokud

finanční transakce nebudou zahrnovat zmrazené účty a jiné položky

sledované americkou vládou. Velvyslanec však řekl, že pro Spojené státy

je mnohem důležitější otázka hlasování Šalamounových sotrovů v OSN

ohledně sankcí vůči Íránu nebo rezolucí o lidských právech v Íránu.

Opoziční vůdce na Šalamounových ostrovech, Manasseh Sogavare, zastává postoj,

že vláda by měla stát při svých silných spojencích s nimiž má

diplomatické styky. „Máme diplomatické vazby s Izraelem a měli bychom

být ve shodě s hodnotami ve které věříme a kvůli kterým jsme do

diplomatických vazeb s Izraelem vstoupili.“

Podle deníku Solomon

Times vedla vládu souostroví k hlasování proti Izraeli snaha neurazit

Írán, od kterého doufá získat finance pro své studenty k umožnění

studia medicíny na Kubě. Opozice však s tímto nesouhlasí. Sogavare

argumentuje, že Írán nevěří v lidské a demokratické hodnoty, ve které

věří Šalamounovy ostrovy, pronásleduje křesťany a příslušníky dalších

náboženství jiných než Islám a podporuje terorismus. Pokud vláda

považuje vzdělání lidských zdrojů za nutné, měla by je financovat z

místních zdrojů. „Je to celkem nešťastná situace. Ale myslím, že bez

ohledu na těžkosti, jimž nyní čelíme, jsou principy, jimž věříme, zcela

zásadní.“

Politika ′Hleď na sever!′

V loňském roce navázala vláda Šalamounových ostrovů diplomatické vazby

také s Venezuelou ve snaze získat přístup k venezuelské relativně levné

ropě. Opoziční vůdce Sogavare tehdy za tento krok premiéra Dereka Sikuu

ocenil, ačkoli na ni lze uplatnit stejnou kritiku, jakou nyní směřoval

na Írán.

Navzdory nové orientaci Šalamounových ostrovů na

problematické země jako je Írán, Venezuela a Kuba (vláda tuto orientaci

nazývá jako politika „hleď na sever“) má souostroví diplomatické vztahy

s Čínskou republikou Taiwan a nikoli s pevninskou Čínou. Obě čínské

republiky soupeří o přízeň oceánských ostrovních států a stejně jako v

případě orientace Šalamounových ostrovů na Írán a Venezuelu rozhodují o

příklonu nebo odklonu nikoli proklamované hodnoty, nýbrž pragmatické

ekonomické a finanční zájmy.

Šalamounovy ostrovy projevují hloubku vztahů k Taiwanu nejenom symbolicky. Například poté, co byl Taiwan v létě postižen ničivým tajfunem, Šalamounovy ostrovy této republice poslali milion místních dolarů šalamounových ostrovů, což odpovídá částce v přepočtu 140.000 amerických dolarů.

Slabá ekonomika – nízký úplatek

Částka

200.000 dolarů, kterou Írán dal vládě Šalamounových ostrovů je směšně

nízká, vezmeme-li v úvahu, že nejde o úplatek nějakého státního

úředníka, nýbrž samotného suverénního státu. Redakci serveru Israel.cz

se nepodařilo výši částky ověřit z jiných zdrojů, takže zůstaneme u

předpokladu, že se redakci Ynetnews z částky neztratily tři, čtyři

nuly… V rámci ekonomiky Šalamounových ostrovů však nejde o

zanedbatelnou sumu, protože například státní rozpočet tohoto souostroví

majícího necelých 600.000 obyvatel je asi tisíckrát menší než rozpočet

České republiky. Podle CIA World Factbook vyznívá srovnání státních rozpočtů následovně:

ropozčet ČR – příjmy/výdaje: 70 miliard dolarů / 76 miliard dolarů;
rozpočet ŠO – příjmy/výdaje: 50 milionů dolarů / 75 milionů dolarů.


Šalamounovy ostrovy jsou převážně agrárním státem – ze čtvrt

milionu pracujících jich 75 procent pracuje v zemědělství a přepočet

HDP na obyvatele dosahuje 600 dolarů. Pro srovnání v ČR

je přes 5 milionů pracujících, z nichž v zemědělství pracují pouze 4

procenta a HDP v přepočtu na obyvatele přesahuje 24.000 dolarů. Výše

uváděné hodnoty jsou pro orientaci a jsou zaokrouhlené.

[IMG R 11282]Souostroví přitom začíná pociťovat negativní vliv globálního oteplování.

Podle svědectví, která nasbíral televizní štáb připravující dokument o

vlivu změn klimatu na tyto ostrovy začínají být obyvatelé postiženi

nedostatkem pitné vody a zemědělské půdy. Půda a zdroje pitné vody jsou

zasolovány v důsledku stoupající hladiny moře.

Na závěr malý dodatek: obyvatelstvo Šalamounových ostrovů je z 97 procent křesťanského vyznání

reprezentovaného šesti velkými církvemi/denominacemi. Ve světle tohoto

údaje se jeví orientace na extrémní islamistické nebo marxistické

diktatury špatně pochopitelná…

22.11.2009 00:00 17