Praha Jeruzalém

[IMG R 10888]Spojené státy, Velká Británie, OSN a nyní i Francie se postavili proti izraelskému

rozhodnutí rozšířit jeruzalémskou čtvrť Gilo. Francouzský ministr

zahraničí Bernard Kouchner ve středu izraelské rozhodnutí schválit

výstavbu 900 bytových jednotek odsoudil a vyzval Izrael k uspořádání

jednání s Palestinci „tváří v tvář“.


Šéfka izraelské opozice, Cipi Livniová, se s Kouchnerem sešla v

Jeruzalémě a sdělila mu, že ohledně Gila panuje v Izraeli shoda a

dodala, že je otázka Gila důležitá i pro jednání o trvalých hranicích.


Generální tajemník OSN, Ban Ki-moon, označil plán na rozšíření Gila za

zjevné rozšiřování osady. Jeho tiskový mluvčí řekl, že takový krok

podkope snahy o mír a vrhne stín pochybnosti na životaschopnost

dvoustátního řešení. Generální tajemník trvá na ilegalitě osad a vyzval

Izrael k respektování svých závazků podle plánu Road Map k zastavení

osadnických aktivit včetně přirozeného růstu.


Mark Regev, mluvčí premiéra Benjamina Netanjahua, prohlásil, že

„premiér Netanjahu je ochoten přijmout politiku nejvyšší možné

zdrženlivosti ohledně růstu na Západním břehu v zájmu zachování

mírového procesu v chodu – ale to se týká Západního břehu.“ „Jeruzalém

je izraelské hlavní město a jako takové zůstane.“


Generální konzulát Velké Británie v Jeruzalémě izraelské rozhodnutí rovněž odsoudil.


George Mitchell, vyslanec prezidenta Baracka

Obamy, požádal v Londýně Netanjahuova asistenta o zastavení plánované

výstavby v Gilo. Totéž požaduje sám Obama. Podle něj toto izraelské

rozhodnutí ztěžuje šanci na dosažení míru v regionu a rozhořčuje

Palestince způsobem, který by mohl být velmi nebezpečný. Obama tímto

výrokem zřejmě mířil k palestinskému vyhrožování jednostranným

vyhlášením státu.


Reakce na mezinárodní scéně a zejména reakce USA Izraelce překvapila

vzhledem k tomu, že Američané velmi dobře vědí, že izraelský souhlas s

zastavením budování osad nezahrnuje Jeruzalém. Izraelci teprve čekají

na veřejné americké odůvodnění, proč se najednou staví proti výstavbě.

Netanjahuovi poradci právě kvůli skutečnosti, že Američané jsou s

izraelskou pozicí seznámeni, odmítají připustit, že by ve vztahu mezi

oběma zeměmi došlo k roztržce.


Důležitou skutečností je, že Gilo je integrální součástí Jeruzaléma,

leží v hranicích jeho městské správy a důsledku toho je to magistrát,

kdo rozhoduje o schválení výstavby. V případě Jeruzaléma je procedura

stejná jako v tel Avivu nebo kdekoli jinde, a související rozhodnutí se

nedostávají na stůl v premiérově kanceláři.


Čtvrť Gilo je součástí Jeruzaléma stejně jako Ramot Eškol, Rehavia,

Pisgat Ze′ev a další, panuje o tom celonárodní shoda a výstavba zde

probíhá po celá desetiletí, takže na současném plánování a výstavbě

není nic nového. Tolik kancelář izraelského premiéra ke kontroverzím

ohledně „osady“ Gilo, která má jinak 40000 obyvatel.


Izraelští představitelé naznačují, že ze strany Američanů jde o pouhou

„show,“ Netanjahu však zakázal všem ministrům a jejich zástupcům

vyjadřovat se k americké kritice.

18.11.2009 00:00 19