Praha Jeruzalém

[IMG R 10188]Komise Knessetu pro zahraniční věci a obranu řeší několik případů nekázně v armádě. Někteří vojáci v armádě totiž vztyčili transparenty proti vyklizení židovských osad.

Generálmajor Avi Zamir, šéf personálního ředitelství izraelských obranných sil, uvedl, že se armáda kvůli nekázni obrátila na úřad státního zástupce.

Generál hovořil se členy komise o svém setkání s vůdci unie ješiv chesder, které kombinují pokročilá studia Talmudu s vojenskou službou. Při tomto setkání generál požadoval veřejné a radikální odsouzení všech případů nekázně. Zároveň požádal vůdce o kroky, které by dalším incidentům zabránily. Zamir se hodlá vyhnout zobecňování a chce prošetřit každou ješivu samostatně.

Rabín David Stav, představitel unie ješiv chesder, také radikálně odsoudil politické protesty v armádě a dodal, že tento názor sdílí hlavy všech ješiv. Zároveň souhlasí s právními postihy vůdců ješiv, kteří jsou za nekázeň odpovědní. Unie sdružuje 62 ješiv, které každoročně přijmou 1300 nových vojáků.

30.11.2009 00:00 3