Praha Jeruzalém

[IMG R 10670]Bývalý americký prezident Jimmy Carter se omluvil židovské komunitě za negativní stigmatizaci Izraele, kterou způsobil svými slovy nebo činy.

„Měli bychom uznat úspěchy Izraele dosažené za obtížných okolností stejně jako usilujeme pozitivním způsobem o pomoc Izraeli pokračovat ve zlepšování jeho vztahů s jeho arabskou populací, ale nesmíme dovolit, aby kritika kvůli zlepšení stigmatizovala Izrael.“

„…nabízím Al Het za jakákoli svá slova nebo činy, které tak mohly působit.“

Výraz „Al Het“ označuje modlitbu na Jom Kippur v níž věřící prosí Boha o odpuštění hříchů.

22.12.2009 00:00 18