Praha Jeruzalém

Mladý vězeňský lékař, který zveřejnil informace o mučení zatčených demonstrantů po íránských volbách byl otráven drogou upravující krevní tlak. Ramin Pourandarjani, 26, zemřel 10. listopadu za nevyjasněných okolností na předávkování propranololem, který přijal se salátem. Íránský režim se pokusil neuměle přesvědčit veřejnost a blízké osoby, že Pourandarjani spáchal sebevraždu.

Opozice se přiklání k názoru, že Pourandarjani byl odklizen, protože byl nebezpečný pro stabilitu režimu. Pourandarjani vystoupil se svým svědectvím o mučení ve věznici před parlamentním výborem a kromě jiného byl seznámen i se stavem Mohsena Rouhalaminiho, syna prominentní konzervativní figury. Rouhalaminiho smrt byla důvodem rozhořčení provládních představitelů kvůli mučení ve věznicích.

03.12.2009 00:00 18