Praha Jeruzalém

[IMG R 10553]Ve středu odjíždí izraelská delegace v čele se zástupcem ministra zahraničních věcí Danielem Ajalonem do Vatikánu, aby se zde pokusila uzavřít dohodu s katolickou církví, která si nárokuje vlastnictví několika křesťanských svatých míst, včetně místa, ve kterém se měla konat Poslední večeře.

Debata by měla začít ve čtvrtek. Součástí izraelské delegace budou mimo jiných i odborníci z ministerstva spravedlnosti a z ministerstva financí. Církev také požaduje daňové úlevy.

Izrael již dal najevo, že bude pevně obhajovat své stanovisko ponechat si vlastnictví místa Poslední večeře, které je na hoře Sion vedle hrobky krále Davida. Přesto delegace hodlá jednat o otázce daní a poplatků z majetku, které církev již desítky let odmítá platit. Izrael se také chystá zříci práva na znárodnění majetku církve. Kromě toho bude stát zřejmě souhlasit, že udělí občanům Vatikánu právní postavení se sociálním zabezpečením a soudy.

Z míst, o kterých se bude jednat, je devatenáct na Západním břehu a dvacet osm v Jeruzalémě. Ajalon uvedl, že Izrael bude ochotný ustoupit od svého práva na vyvlastnění církevního majetku, ne však vyčerpávajícím způsobem, například s výjimkou v případě záležitostí infrastruktury.

Neshoda mezi církví a státem Izrael trvá již celé desetiletí. Před šesti měsíci uvedl izraelský vrchní rabinát, že papežův požadavek na suverenitu nad křesťanskými svatými místy by neměl být před jeho návštěvou v Izraeli vyslyšen.

09.12.2009 00:00 18