Praha Jeruzalém

 Izraeli se dostalo uznání ze strany všech hlavních amerických médiích (CNN, ABC, SKY, FOX…) za perfektní přístup k pomoci Haiti. Izrael byl totiž prvním státem, který na Haiti poslal plně vybavenou polní nemocnici použitelnou i pro náročnější operační zákroky. Lékaři z jiných misí proto posílají pacienty potřebující chirurgický zákrok do izraelské polní nemocnice. Polní nemocnice jiných zemí v tu dobu nabízely pouze lehátka a první pomoc. V době, kdy byl článek zveřejněn, údajně čekalo na složitější operaci 100 místních obyvatel.

Jeden příklad za všechny:
Reportér stanice ABC na Haiti narazil na rodící ženu, ale ačkoli je sám lékař, nebyl schopen jí s komplikovaným porodem pomoci. Vzpomněl si však na izraelskou polní nemocnici a zavolal na izraelský konzulát v New Yorku, aby mu dali kontakt na polní nemocnici. Konzul získal adresu od vojenského přidělence v New Yorku a přes mobilní telefon poslal souřadnice místa, kde nemocnice leží. Reportér tam ženu dovezl a po osmi hodinách se jí narodilo dítě. Reportér tuto zkušenost se záchranou života rodícího se dítěte popsal jako dojemnou a lékařům v izraelské polní nemocnici vyjádřil uznání a dík.

19.01.2010 00:00 35