Praha Jeruzalém

 [IMG R 11296]Arabský poslanec Knessetu a zároveň předseda socialisticko-komunistické strany Chadaš, Mohammad Barakeh, se zúčastnil v rámci přípravy na výjezd oficiální izraelské delegace do Auschwitz přednášky v památníku holocaustu Jad Vašem, ze které po pár minutách utekl.

Přednáška se týkala současného antisemitismu a přednášející ji podle Barakeha začal slovy, že antisemitismus se dnes netýká pouze krajní pravice, nýbrž také levicových proudů, komunistů a Arabů. „Začal uvádět příklady televizních programů v arabských zemích, které líčí představy o Sionských mudrcích. V tom momentě jsem vyskočil ze židle a řekl, že se nebudu účastnit této frašky.“

Krátce po odchodu z přednášky obvinil Barakeh přednášejícího ze znevažování holocaustu. Barakeh opustil místnost navzdory výzvám ředitele Jad Vašem a přednášejícího, aby si ji vyslechl do konce.

Barakeh byl podle svých vlastních slov zasažen návštěvou památníku Jad Vašem (která byla jeho první) a prohlásil, že poté není třeba žádných slov. Dále řekl: „… jsem znechucen přístupy komercionalizujícími holocaust a ty, kdo jej přežili. Proto, když jsem vyjádřil ochotu účastnit se delegace, jsem řekl, že neplánuji účast na sympóziu v Polsku a že se chci účastnit pouze pochodu, abych byl spojen s tichým křikem obětí této strašné tragédie.“ Toto vysvětlení však Barakeh podal až v interview pro deník Ynet.

Jeho první obviněné směřovalo na Jad Vašem. Lektor podle Barakeha označil za antisemity komunisty a Araby kvůli jejich kritice Izraele. Představitelé Jad Vašem naproti tomu namítají, že toto v přednášce nezaznělo.

Knesset, izraelský parlament, požádal institut Jad Vašem o pomoc s přípravou účastníků delegace do Polska, kde bude jedním z témat sympózia také otázka boje se současným antisemitismem.

15.01.2010 00:00 19