Praha Jeruzalém

[IMG R 10326]Írán a Izrael oficiálně neudržují diplomatické styky a již několikrát jsme byli svědky situace, kdy íránští sportovci nenastoupili do závodů kvůli účasti Izraelců. O to větší zavládlo na ústředí izraelské fotbalové asociace překvapení, když jim e-mailem dorazila novoročenka právě z Íránu.

Íránská fotbalová asociace rozesílala novoročenky všem fotbalovým asociacím světa a omylem ji odeslala i do Izraele. Novoročenka dorazila šéfovi právního oddělení izraelské fotbalové asociace, Amiru Navonovi. Ten s ní šel za mluvčím Gilem Lebanonym a s úsměvem se tázal, zda se nejedná o omyl. Lebanony odpověděl: „Nevím, ale odpovězme jim.“ Vzápětí tedy do Íránu dorazila novoročenka z Izraele přející všem dobrým lidem v Íránu šťastný nový rok a úspěšnou fotbalovou sezónu.

Novinářům se podařilo telefonicky kontaktovat Mohammeda Ali Ardebiliho, který do Izraele novoročenku nedopatřením odeslal. „Je to přání, které zasíláme do celého světa,“ řekl, následně se rychle zeptal: „voláte z Izraele? Nemohu s vámi mluvit. Jedná se o omyl, jedná se o omyl.“

03.01.2010 00:00 8