Praha Jeruzalém

[IMG R 11300]Mnozí v diskuzích týkajících se zvládání následků zemětřesení na Haiti srovnávají zásadní přínos malého Izraele a především Spojených států a dalších západních zemí a institucí s minimální pomocí pro Haiti pocházející z arabských, respektive muslimských zemí. 

K této záležitosti lze dohledat statistiky*, které sice nejsou zcela kompletní, nicméně regionálně a nábožensky podmíněná nerovnoměrnost v rozložení původu příspěvků na řešení následků katastrofy na Haiti je z nich patrná. Nyní se však konečně ozval arabský hlas, který tento jev neúčasti Arabů či muslimů na lidském neštěstí na druhé straně zeměkoule kritizuje.

Britský akademik z Cambridgeské univerzity palestinského původu, Khaled Hroub, k této problematice vydal článek v londýnském arabském deníku al-Hajját.

Arabové podle Hrouba plýtvají miliony na banality, ale významnějšími částkami na pomoc Haiti nepřispěli. Arabská média tomuto neštěstí nevěnují adekvátní pozornost. Média o něm informovala jen krátce poté, co k němu došlo, a pak pozornost opadla. Více než o reálném utrpení Haiťanů pak mohli Arabové číst o okupaci Haiti americkou armádou.

Pokud jde o částky slíbené pomoci, tak z arabských zemí se nejvýše umístily Spojené arabské emiráty, které jsou celkově až na 23. místě. Hroub ale kritizuje za skoupost také jiné země (z nichž jsou některé bohaté na ropu): Rusko, Venezuelu, Čínu, Írán a další, které poslali minimální pomoc.

Arabové a muslimové podle Hrouba finančně přispívají pouze v situaci, kdy jsou postiženi jiní mulimové. S výjimkou některých charitativních a polovládních organizací v Kuvajtu, Emirátech, Kataru, Jordánsku a Libanonu nevěnují muslimské organizace pozornost nemuslimům.

*STATISTIKY:
http://ocha.unog.ch/fts/reports/PDF/OCHA_R10_E15797.PDF
http://ocha.unog.ch/fts/reports/PDF/OCHA_R24_E15797.PDF
http://spreadsheets.google.com/pub?key=tMozJlQiN8ftSj0s8tLx31g&gid=0

25.01.2010 00:00 3