Praha Jeruzalém

V předběžném čtení byly ve středu v Knessetu schváleny dva návrhy zákona, které stanovují, že nabídka sexuální povahy přednesená náboženským či jiným duchovním učitelem svému studentovi bude považována za sexuální obtěžování, včetně případů, kdy student výslovně neodmítne tuto nabídku.

První ze zákonů navrhl člen Knessetu Zevulun Orlev ze strany Habajit Hajehudi. Návrh zákona o prevenci sexuálního obtěžování definuje meze sexuálního obtěžování. Týká se situace, kdy je jedna osoba podřízena druhé nebo na ní závisí: v rámci vzdělávání, vztahů ošetřující-pacient, zaměstnavatel-zaměstnanec, poskytovatelů služeb, apod.

Orlev navrhuje na seznam okolností přidat i situaci, kdy osoba hledá náboženské či duchovní vedení a v případě obtěžování se obává vyjádřit svůj nesouhlas kvůli vztahu závislosti, jenž se mezi osobou a vůdcem vytvořil.

Objevily se spekulace, že Orlevův návrh souvisí s nedávným obviněním rabína Mordechaie Elona ze sexuálního obtěžování, Orlev tuto spojitost však popřel.

Pro Orlevův zákon hlasovalo přibližně 65 členů Knessetu, nikdo se nezdržel a nikdo nehlasoval proti návrhu. Druhý návrh zákona byl iniciován Otnielem Schnellerem ze strany Kadima a obdržel podporu 59 poslanců. Vláda podpořila oba návrhy.

24.02.2010 00:00 11